Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Programma 8. Bestuur en Dienstverlening

Beschrijving

Tekst uit begroting 2021, na aanpassing deze regel verwijderen

Dit programma gaat over hoe Zwolle wordt bestuurd. Daarvoor zijn de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk. Samen vormen zijn het gemeentebestuur. De burgemeester is daarnaast ook verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

Een stad is op verschillende manieren te besturen. In dit programma staat wat onze bestuursstijl is. De inhoudelijke kant is terug te vinden in de overige programma's. Het bestuur wordt ook ondersteund. Daarover gaat programma 9, de bedrijfsvoering.

Dit programma gaat ook over hoe onze dienstverlening aan inwoners is. Het gaat dan vooral om de producten en diensten die een inwoner als individuele klant van de gemeente afneemt, zoals een paspoort of rijbewijs. Uiteraard is onze dienstverlening breder. Dat komt terug in de overige programma’s.

Klik hier voor alle programma's en doelen

Financiën programma

Overzicht baten en lasten

De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.

Baten en lasten

Lasten

Baten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Saldo

Vastgestelde begroting

12.172.782

3.231.006

279.691

441.670

+ mutaties projecten

18.142

18.142

0

0

+ begrotingswijzigingen

5.852.226

2.677.715

216.000

502.525

Begroting t/m december

18.043.150

5.926.863

495.691

944.195

- Jaarrekening

16.307.425

5.338.247

1.117.730

754.847

Resultaat programma Bestuur en dienstverlening

1.735.725

-588.616

-622.039

-189.348

Saldo

335.722

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2022 voorgestelde kredieten.

Doel

Omvang krediet tot en met 2022

Gerealiseerd tot en met 2021

Bestedingen 2022

Afgesloten 2022

Restantkrediet
31 december 2022

Doel 8.1.2

100.000

100.000

-100.000

-100.000

-

Doel 8.2.1

5.117.770

4.223.756

292.885

-

601.129

Totaal

5.217.770

4.323.756

192.885

-100.000

601.129

Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel

Deze pagina is gebouwd op 07/17/2023 16:37:08 met de export van 07/17/2023 16:11:27