Home

Algemeen

Kerngegevens

Sociale structuur

Januari 2022

Januari 2023

Percentage Zwolle

Percentage G-40 gemeenten

0 t/m 14 jaar

22.180

22.226

17%

15%

15 t/m 34 jaar

36.623

37.148

28%

28%

35 t/m 64 jaar

50.354

50.943

39%

39%

65 jaar e.o.

21.054

22.112

16%

18%

Inwoners totaal

130.211

132.429

100%

100%

Nederlandse achtergrond

106.966

107.174

82%

71%

met migratieachtergrond

23.698

25.255

18%

29%

Inwoners totaal

130.664

132.429

100%

100%

alleenstaand

21.738

21.864

37%

43%

1-ouderhuishouden

3.712

3.630

6%

8%

2 phh. zonder kinderen

16.558

16.511

29%

26%

overige huishoudens met kinderen

14.753

14.638

25%

22%

overige huishoudens zonder kinderen

1.473

1.915

3%

1%

huishoudens totaal

58.234

58.558

100%

100%

% huishoudens onder 105% van het sociaal minimum

8,5

9,4

% van de bevolking (15 jaar tot AOW) met uitkering arbeidsongeschiktheid

6,5

6,8

% van de bevolking (15 jaar tot AOW) in de bijstand (Participatiewet)

4

4,1

% personen met heel jaar inkomen met een midden of hoog inkomen

59

57

Economische structuur

Januari 2022

Januari 2023

Percentage Zwolle

Percentage G-40 gemeenten

aantal bedrijfsvestigingen (april 2022)

14.569

aantal banen (april 2022)

106.065

netto arbeidsparticipatie (werkzame beroepsbevolking in % van de bevolking)

74%

70%

% werkloze beroepsbevolking

3,7%

4,6%

netto oppervlakte bedrijventerreinen (ha)

625

v.v.o. kantorenvoorraad in m2

729.500

Fysieke structuur

Januari 2022

Januari 2023

Percentage Zwolle

Percentage G-40 gemeenten

oppervlakte (ha)

11.936

11.936

woonruimten

60.523

60.775

% huurwoningen

47

47

% koopwoningen

53

53

Kwaliteit van bestuur

Percentage

Percentage

Zwolle

G-40 gemeenten

opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen 2022*2)

55,7

48,2

*) tot de G-40-gemeenten behoren:
Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan de Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Breda, Delft, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer,  Heerlen, Helmond, Hengelo, ’s-Hertogenbosch, Hilversum,  Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Oss, Purmerend, Schiedam, Sittard-Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer, Zwolle.

*in Purmerend werd op een ander moment gestemd in verband met een gemeentelijke herindeling

Deze pagina is gebouwd op 07/17/2023 16:37:08 met de export van 07/17/2023 16:11:27